Oferujemy

 

- pomoc w założeniu działalności gospodarczej
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów  (ryczałt)
- prowadzenie księgi handlowej m.in. dla spółek z o.o. i jawnych
- rozliczanie dotacji unijnych, z Urzędu Pracy i innych
- sporządzanie sprawozdań
- doradztwo podatkowe

Design and execution  
Online web site made by the company itDesk Industries Ltd. All rights reserved.
  • [formularz=zb_en]
  • [formularz=os_en]
  • [formularz=zons_en]
Report a bug
[formularz=zb_en]
Rate page
[formularz=os_en]
Ask for quote on the page
[formularz=zons_en]