Obsługa kadr

Ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają, bądź planują zatrudnić nowych pracowników. Jeśli zależy Państwu na optymalizacji kosztów, fachowym doradztwie a przy tym pomocy w formalnych zabiegach związanych za zatrudnianiem pracowników, warto przyjrzeć się naszej usłudze.
Pełna obsługa kadr i płac obejmuje działania związane z naliczaniem pensji pracowników, odprowadzeniem podatków do właściwych Urzędów Skarbowych oraz naliczaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dodatkowo obejmuje ona przygotowanie pakietu dokumentów dla nowo zatrudnionych osób i zarządzanie aktami osobowymi pracowników.

Co robimy?

- Wynagrodzenia
     - sporządzanie list wynagrodzeń zasadniczych
     - sporządzanie wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych itp.
     - obliczanie stawki wynagrodzeń na podstawie określonych rodzajów umów
     - obliczanie podatku dochodowego od dokonanych wypłat
     - sporządzanie umów zleceń, o dzieło oraz rachunków do nich

- Współpraca z Instytucjami i Administracją
    - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
    - przygotowywanie i wysyłanie deklaracji PIT (PIT-11, PIT - 4R, PIT - 8b)
    - sporządzanie innych zaświadczeń i deklaracji
    - prowadzenie kartotek wynagrodzeń i zasiłkowych
    - przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika

 

Design and execution  
Online web site made by the company itDesk Industries Ltd. All rights reserved.
  • [formularz=zb_en]
  • [formularz=os_en]
  • [formularz=zons_en]
Report a bug
[formularz=zb_en]
Rate page
[formularz=os_en]
Ask for quote on the page
[formularz=zons_en]